Nemokamas pristatymas perkant virš €35,00 €59,00 Sveiki, prisijungti arba užsiregistruoti
UltraVit Vitaminas C 60 kaps.

Pirkimo taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės), yra šalims privalomas teisinis dokumentas nusakantis Pirkėjo (toliau Pirkėjas) ir Pardavėjo (toliau Pardavėjas) teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitus su prekių pirkimu – pardavimu Kulturizmas.net elektroninėje parduotuvėje susijusius aspektus.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias Taisykles.

Visi kilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti abipusio susitarimo probleminiai klausimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

2. PREKIŲ ĮSIGIJIMAS ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

2.1.Naudodamiesi puslapio kairėje arba viršuje esančiomis prekių kategorijomis arba paieškos laukelyje įvedę norimos prekės pavadinimą išsirinkite prekes; pasirinkite norimą pirkti prekių kiekį bei skonį ir spauskite mygtuką   Į krepšelį  ; taip galite išsirinkti vieną ar daugiau prekių;

2.2. Dešinėje pusėje esančiame prekių krepšelyje matysite kokias prekes jau išsirinkote ir mokėtiną sumą už jas. Norėdami įsigyti šias prekes, spauskite mygtuką  Pirkti

2.3. Jeigu esate anksčiau pirkę šioje parduotuvėje, įrašykite savo el. pašto adresą bei slaptažodį ir spauskite Prisijungti. Jeigu perkate pirmą kartą registruokitės arba apsipirkite kaip svečias. Pažymėję norimą variantą spauskite mygtuką Tęsti. Teisingai užpildykite privalomus laukus, perskaitykite apsipirkimo sąlygas pažymėdami varnele, kad sutinkate ir spauskite mygtuką Tęsti;

2.4. Toliau pasirinkite jums priimtiną prekių   apmokėjimo bei pristatymo būdą, įrašykite informaciją, kuri reikalinga prekių pristatymui, ir spauskite mygtuką Tęsti;

2.5. Patikrinkite ar visa užsakymo informacija teisinga ir paspauskite Patvirtinti užsakymą;

2.6. Jūsų nurodytu el. pašto adresu atsiųsime sąskaitą; jeigu pasirinkote mokėjimo būdą banko pavedimu gavę apmokėjimą iškarto išsiųsime Jums prekes; jei pasirinkote atsiskaitymą atsiimant prekes, užsakymas bus pradėtas vykdtytas iškarto.

3. PREKIŲ KAINOS, TERMINAI IR ATSISKAITYMO BŪDAI

3.1. Prekių kainos nurodytos eurais.

3.2. Kulturizmas.net elektroninė parduotuvė turi teisę be perspėjimo pakeisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų produktų kainas.

3.3. Galimi šie atsiskaitymo būdai:

 • Banko pavedimu el. bankininkystės pagalba arba atsispausdinę sąskaitą artimiausiame banko skyriuje;
 • Atsiimant prekes iš kurjerio (taikomas papildomas mokests);
 • Atsiimant prekes Kaune (netaikomas papildomas mokestis).

4. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

4.1. Norint grąžinti Kulturizmas.net elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes reikia žinoti:

 • būtina informuoti mus el. paštu e-parduotuve@kulturizmas.net (nurodykite užsakymo numerį, grąžinimo priežastis ir grąžintinų prekių sąrašą)per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo datos;
 • kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė (pvz.: pažeista pakuotė ir kt) arba gavote ne tą produktą, kurį užsakėte, mes įsipareigojame savo lėšomis pasirinktinai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus;
 • netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.;
 • tinkamos kokybės prekės grąžinamos remiantis LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas;

4.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

 • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje
 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Mes garantuojame, kad:

 • Kulturizmas.net elektroninėje parduotuvėje Pirkėjo pateiktų asmeninių duomenų (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kt.) saugumą;
 • asmeninė informacija bus panaudota tik prekių pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti;
 • asmeninė informacija nebus perduota tretiesiems asmenims be Jūsų sutikimo;
 • Jūsų pateikta asmeninė informacija bus panaudota tik pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti išskyrus LR įstatymais reglamentuojamus atvejus.

6. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

6.1. Pirkėjas norėdamas įsigyti Kulturizmas.net elektroninėje parduotuvėje parduodamas prekes privalo perskaityti pirkimo taisykles ir sąlygas;

6.2. Mokėjimo informacijos skiltyje patvirtinti, kad su taisyklėmis ir sąlygomis susipažino. Varnele pažymint langelį „Sutinku su taisyklėmis“ bei spaudžiama Tęsti.

7. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Kulturizmas.net elektroninėje parduotuvėse bei įsipareigoja laikytis šių pirkimo – pardavimo taisyklių.

7.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Kulturizmas.net elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių (žiūrėti 4 skyrių).

7.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Kulturizmas.net elektroninės parduotuvės administraciją el. paštu e-parduotuve@kulturizmas.net).

7.4. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

7.5. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

7.6. Pirkėjas, naudodamasis Kulturizmas.net elektronine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

8. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Pirkėjui sąmoningai ar nesąmoningai kenkiant ar mėginant pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ir/arba pažeidžiant savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Kulturizmas.net elektronine parduotuve, išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

8.2. Esant nuo Pardavėjo nepriklausomoms aplinkybėms (nenugalima gamtos jėga force majeure) ir kitoms svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės prekybos parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

8.5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

9. ATSAKOMYBĖ

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir perdavimo tretiesiems asmenims atveju po to sekantys trečiūjų šalių veiksmai elektroninėje parduotuvėje, pasinaudojant perdutais duoeminimis, tampa Pirkėjo atsakomybe.

9.3. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

9.4. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias Taisykles.

Visi kilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti abipusio susitarimo probleminiai klausimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.